Oecumene

Actie(s):

De Protestantse Kerk vindt het belangrijk samen te werken met kerken in Nederland en in het buitenland. Daarom maakt zij deel uit van organisaties zoals de Wereldraad van Kerken, waarin honderden verschillende kerken met elkaar samenwerken en invulling geven aan wat oecumene betekent. Zeker in schrijnende situaties, vol spanning, zoals in Syrië , Irak of Sudan, helpt deze samenwerking bij het bouwen aan een vreedzame samenleving.

In Nederland is de Protestantse Kerk lid van de Raad van Kerken, die een belangrijke gesprekspartner is voor de overheid over actuele thema’s als sociale samenhang en zorg voor kwetsbare mensen. De Protestantse Kerk steunt meer initiatieven die bijdragen aan verzoening en verbinding, zoals SKIN, Samen Kerk in Nederland, een landelijke vereniging van internationale en migrantenkerken.

Met uw bijdrage aan de collecte maakt u deze oecumenische activiteiten mogelijk. 

iDeal

Betaalmogelijkheden

  • iDeal

Giften mogelijk namens:

  • Account
  • Anoniem
  • Anders