M.D.O. diaconie

Actie(s):

Met een bijdrage voor Missionair en Diaconaal werk (MDO) aan Kerk in Actie maakt u het mogelijk dat Kerk in Actie op veel terreinen, in binnen en buitenland, steun kan geven.

Hieronder vindt u de meest in het oog springende werkvelden genoemd:

Diaconaal werk binnenland

Hierbij wordt aan mensen in ons eigen land, die in moeilijke omstandigheden verkeren, hulp geboden.

Diaconaal werk buitenland

Noodhulp: Steeds vaker wordt een beroep gedaan op Kerk in Actie om noodhulp te geven. De verwachting is dat die vraag ook de komende jaren zal toenemen.

Missionair werk binnenland (Evangelisatie).

Mensen in ons eigen land, via het veldwerk, in aanraking laten komen met het christelijk geloof. Voorbeelden zijn: Grote Stedenwerk, Inloophuizen, Pastoraat in oude wijken, enz…

Missionair werk buitenland (Zending).

Mensen overal ter wereld in aanraking laten komen met het Christelijk geloof, doorgaans gepaard gaand met concrete hulp.

iDeal

Betaalmogelijkheden

  • iDeal
  • Overige

Giften mogelijk namens

  • Account
  • Anoniem
  • Anders