M.D.O. diaconie

Actie(s):

MDO is Missionair en Diaconaal werk vanuit Kerk in Actie. Met deze bijdrage maakt u het mogelijk dat Kerk in Actie op veel terreinen, in binnen en buitenland, steun kan geven.

Hieronder vindt u de meest in het oog springende werkvelden genoemd:
Diaconaal werk binnenland: Hierbij wordt aan mensen in ons eigen land, die in moeilijke omstandigheden verkeren, hulp geboden.
Diaconaal werk buitenland: o.a. noodhulp: De verwachting is dat die vraag ook de komende jaren zal toenemen.
Missionair werk binnenland (Evangelisatie): Mensen in ons eigen land, via het veldwerk, in aanraking laten komen met het christelijk geloof. Voorbeelden zijn: Grote Stedenwerk, Inloophuizen, Pastoraat in oude wijken, enz…
Missionair werk buitenland (Zending): Mensen overal ter wereld in aanraking laten komen met het Christelijk geloof.

iDeal

Betaalmogelijkheden

  • iDEAL
  • Overige

Giften mogelijk namens:

  • Account
  • Anoniem
  • Anders